Login

Reference tijdelijk : In detailDocumenten

Samenvatting van de waarborgen

Bijstand aan personen
Duur van het verblijf Max. 45 dagen
Optie verlenging verblijf in het buitenland
Medische kosten in het buitenland max. € 250.000 per verzekerde
Optie uitbreiding medische kosten tot €1 miljoen
Repatriëring onbeperkt
Skibijstand
Terugbetaling niet-gebruikte Skipas max. € 125
Reisbijstand
Medische kosten in België na ziekenhuisverblijf in het buitenland (max. gedurende 1 jaar) max. € 2.500 per verzekerde
Opsporings- en reddingskosten in het buitenland max. € 5.000
Vervroegde terugkeer vanuit het buitenland, bij hospitalisatie & overlijden van familielid; ook bij paliatieve zorgen in terminale fase van een familielid
Bijstand aan voertuigen
Herstelling ter plaatse/Sleepdienst na een technisch incident
Hotel in buitenland tijdens herstellingen max. € 75/nacht/kamer en max. € 750
Kilometervrijstelling 0km
Immobiliteit in buitenland:
  • Immobiliteit < X dagen: hotel of voortzetting reis
  • Immobiliteit > X dagen: repatriëring EN voortzetting reis

5 dagen
5 dagen
Bijstand aanhangwagen en caravan
Juridische bijstand
Reisongevallenverzekering
Verzekerd kapitaal bij overlijden € 0 tot € 250.000
Verzekerd kapitaal bij blijvende invaliditeit € 0 tot € 250.000
Bagageverzekering
Verzekerd kapitaal in geval van diefstal, schade, vernietiging of niet-afleveren van bagage € 0 tot € 3.000
Aankoop eerste benodigdheden in geval van verlies of diefstal van bagage max. € 150 per verzekerde
Verzenden van een koffer in geval van verlies of diefstal van bagage
Contact

Meer info

info@assudis.be
02 247 77 10
Tussen 9u30 et 12u30
En tussen 13u30 en 16u30
Assudis
Sleeckxlaan 1
1030 Brussel

Schade aangeven

claims-assistance@axa-assistance.com
02 550 05 00
AXA Assistance
Louizalaan 166 bus 1
1050 Brussel