Login

Online Dispute Resolution (ODR)

U kan u richten tot een erkende Online Dispute Resolution-entiteit, zoals vermeld op het platform van Onlinegeschillenbeslechting (ODR).

U kan een klachtenformulier invullen via voormeld platform, die de klacht onverwijld op eenvoudige en begrijpelijke wijze aan de verweerder doet toekomen.