Login

Intellectuele eigendommen

Auteursrechten

Alle informatie of documenten van de website, alsmede alle voor de website gecreëerde elementen behoren ofwel tot de eigendom van Assudis en/of AXA Assistance ofwel tot het gebruiks-, reproductie- en vertoningsrecht van laatstgenoemde. Deze informatie, documenten of elementen vallen onder de beschermende wetten van het auteursrecht, zodra deze op de website ter beschikking gesteld worden aan het publiek.

Ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten wordt aan niemand enige vergunning, noch enig ander recht verleend dan het raadplegen en gebruiken van de website.

Reproductie van de documenten van de site is uitsluitend toegestaan voor strikt privégebruik met informatieve doeleinden: iedere reproductie en elk gebruik van kopieën die gemaakt zijn voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en onderworpen zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Assudis en/of AXA Assistance. In alle gevallen dient ingeval van toestemming tot reproductie van de informatie van deze site melding gemaakt worden van de bron daarvan en de eigendomsbepalingen.

Speciale tekens

Tenzij anders vermeld, zijn de op deze website vermelde bedrijfsnamen, logo's, producten en merken het eigendom van Assudis en/of AXA Assistance. Hiervan kan geen gebruik gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Assudis en/of AXA Assistance.